Vědy behaviorální: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[behaviorismus]], [[sociologie]].
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[behaviorismus]], [[sociologie]].
  
<span class="section_title">Časopisy:</span> ''Behavioral'' Science, 1956 – ; ''American'' Behavioral Scientist, Berkeley, Calif. 1965 – ; ''Journal'' of Applied Behavioral Science; ''Journal'' of the History of the Behavioral Sciences.
+
<span class="section_title">Časopisy:</span> ''Behavioral Science'', 1956; ''American Behavioral Scientist'', 1965; ''Journal of Applied Behavioral Science''; ''Journal of the History of the Behavioral Sciences''.
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav|Miloslav Petrusek]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav|Miloslav Petrusek]]''<br />

Aktuální verze z 9. 3. 2018, 11:02

vědy behaviorální – souhrnné označení pro vědy o lidském chování, používané od počátku 50. l. Poprvé se vyskytlo v souvislosti s výzk. projektem Fordovy nadace Individual Behavior and Human Relations. Idea ustavení v.b. a sám koncept byly silně ovlivněny v té době se výrazně prosazujícím psychol. behaviorismem. V.b. ale zahrnují i sociologii, kulturní antropologii a sociální antropologii (nikoliv však antropologii fyzickou), psychologii (nikoliv však fyziologickou) a behaviorální aspekty biologie, ekonomie, geografie, práva a politologie. Stoupenci konceptu v.b. se vzájemně liší v tom, zda pokládají za možné ustavení jedné unifikované vědy o chování nebo zda respektují již existující mnohost konstituovaných spol. věd. Mimo anglosaskou oblast se termín v.b. neužívá.

behavioural sciences sciences du comportement, sciences béhaviorales Verhaltenswissenschaften scienze del comportamento

Literatura: viz behaviorismus, sociologie.

Časopisy: Behavioral Science, 1956; American Behavioral Scientist, 1965; Journal of Applied Behavioral Science; Journal of the History of the Behavioral Sciences.

Miloslav Petrusek