Vědy behaviorální

Verze z 9. 3. 2018, 11:02, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

vědy behaviorální – souhrnné označení pro vědy o lidském chování, používané od počátku 50. l. Poprvé se vyskytlo v souvislosti s výzk. projektem Fordovy nadace Individual Behavior and Human Relations. Idea ustavení v.b. a sám koncept byly silně ovlivněny v té době se výrazně prosazujícím psychol. behaviorismem. V.b. ale zahrnují i sociologii, kulturní antropologii a sociální antropologii (nikoliv však antropologii fyzickou), psychologii (nikoliv však fyziologickou) a behaviorální aspekty biologie, ekonomie, geografie, práva a politologie. Stoupenci konceptu v.b. se vzájemně liší v tom, zda pokládají za možné ustavení jedné unifikované vědy o chování nebo zda respektují již existující mnohost konstituovaných spol. věd. Mimo anglosaskou oblast se termín v.b. neužívá.

behavioural sciences sciences du comportement, sciences béhaviorales Verhaltenswissenschaften scienze del comportamento

Literatura: viz behaviorismus, sociologie.

Časopisy: Behavioral Science, 1956; American Behavioral Scientist, 1965; Journal of Applied Behavioral Science; Journal of the History of the Behavioral Sciences.

Miloslav Petrusek