Zákazník

Verze z 11. 12. 2017, 18:04, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

zákazník – ten, kdo kupuje zboží nebo službu na trhu. Existuje reálný z., který aktuálně vstoupil do procesu směny, nebo potenciální z., na kterého se obrací zejm. reklama a propagace. Z hlediska s-gie je z. běžnou rolí, se kterou se dnes v našem typu kultury v procesu socializace identifikuje každý jedinec. Prožívání této role i její efekty v oblasti životního standardu a životního stylu jsou podmíněny subjektivně modifikovanými potřebami a finančními možnostmi i situací na trhu zboží a služeb, jsou tedy výslednicí řady křížících se tendencí. Role z. není nutně provázena bezprostřední interakcí prodávajícího a nakupujícího, i když to je typová situace, která je nejčastěji předmětem psychol. i s-gického výzkumu. V roli z. také nemusí být nutně jedinec, ale i organizace, instituce. V procesu nákupu se může vyskytnout řada zprostředkujících článků spojených s dalšími rolemi, resp. s modifikací role z. (překupníci, nákupčí, „dohazovači“ apod.). Zkoumáním reálného i potenciálního z. se zabývá výzkum trhu, a to jak z hlediska jeho vnějšího chování (chování spotřebního), tak z hlediska jeho potřeb, motivací, zájmů, které se vztahují ke zboží a službám na trhu.

customer client Kunde cliente

Miroslav Komárek