Chování spotřební

chování spotřební – pojem zahrnující všechny organizované aktivity člověka, které vznikají a uskutečňují se ve vztahu k trhu spotřebního zboží a služeb poskytovaných na trhu. Spotřebitel je tedy širší pojem než zákazník. Spotřebitelem je člověk i v případě, kdy sám zboží na trhu nekupuje, pouze je užívá nebo spotřebovává. Spotřebitelem se stává člověk vlastně v okamžiku zrození a jeho ch.s. se neustále mění a vyvíjí v přímé závislosti na jeho měnících se schopnostech a potřebách. Ch.s. se člení: 1. podle ontogenetických fází vývoje člověka na ch.s. vztahující se k dětství, adolescenci, rané dospělosti, zralé dospělosti a stáří; 2. podle předmětu spotřeby na ch.s. týkající se výživy, odívání, bydlení, volného času atd. Ch.s. je určováno hodnotovými preferencemi a potřebami jednotlivců, kteří tímto ovlivňují chování producentů. Modelovým předpokladem tržní ekonomiky je suverenita spotřebitele, tj. stav, kdy se produkce orientuje na jeho preference. Skutečná existence této suverenity byla zpochybněna v teorii masové kultury, zvl. v pracích frankfurtské školy. Ch.s. se zkoumá zejm. v rámci výzkumu trhu.

consumer behaviour comportement de consommation Konsumentenverhalten comportamento di consumo

Růžena Komárková