Zákon Brillouinův: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Brillouin, L.'': Scientific Uncertainty and Information. New York, London 1964; ''Vodáková, A.'': Zásah výzkumu do zkoumaného systému, ''Sociologický'' časopis 1969, č. 1.
+
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Brillouin, L.'': Scientific Uncertainty and Information. New York, London 1964; ''Vodáková, A.'': Zásah výzkumu do zkoumaného systému, ''Sociologický časopis'' 1969, č. 1.
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Vodáková Alena|Alena Vodáková]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Vodáková Alena|Alena Vodáková]]''<br />

Aktuální verze z 12. 3. 2018, 13:36

zákon Brillouinův – též negentropický princip informace – je vyjádřen tvrzením: určité množství informace o systému, které nám poskytne výzkum, je kompenzováno zvýšením entropie tohoto systému. Neboli [math]\Delta S \ge \Delta I[/math], kde [math]\Delta S[/math] = vzrůst entropie, [math]\Delta I[/math] = přírůstek informace. Informace [math]I[/math] je ekvivalentní negentropii [math]N[/math] a platí [math]N = -S[/math]. Jestliže s-gický sběr dat je v podstatě transformací zprávy obsažené ve zkoumaném systému a žádná transformace nemůže vést ke vzrůstu informace (podle N. Wienera), pak může být přírůstek informace max. roven počáteční negentropii. V podstatě během terénní akce dochází nejen k vyslání vyžádané zprávy ze zkoumaného systému, ale i k vyslání určité zprávy do systému, a tento akt systém dezorganizuje. Pokud není žádoucí, aby zkoumaný systém byl během výzkumu narušován, měněn (což je s výjimkou experimentu určitého typu běžný požadavek), lze s ohledem na působení z.B. doporučit: 1. minimalizaci počtu otázek kladených při interview, v dotazníku (přísné vážení nezbytnosti každého dotazu) a minimalizaci osobních intervencí tazatele; 2. preferenci technik, při nichž nedochází k přímému styku s respondenty (např. přímého pozorování, analýzy dokumentů); 3. koncentraci pozornosti na proces transformace zprávy v zájmu zachování její autentické podoby. Při opakovaném zkoumání otevřených systémů (např. při panelovém šetření nebo longitudinálním výzkumu) lze předpokládat, že momenty dezorganizace (úbytku negentropie) budou časem částečně vyrovnány (nahrazeny) vnějšími vlivy, systém se bude dále vyvíjet přirozeným způsobem. Laboratorní experimenty či panelová šetření, v nichž je zkoumaný systém izolován od okolí nebo dlouhodobě zatěžován, vedou však postupně k jeho degeneraci. Pro výzk. praxi to znamená, že dochází ke specif. typu devalidizace. Aplikací z.B. na s-gický výzkum se v souvislosti se zkoumáním validity zabývala A. Vodáková.

Brillouin's law loi de Brillouin Brillouin–Gesetz legge di Brillouin

Literatura: Brillouin, L.: Scientific Uncertainty and Information. New York, London 1964; Vodáková, A.: Zásah výzkumu do zkoumaného systému, Sociologický časopis 1969, č. 1.

Alena Vodáková