Výzkum longitudinální

výzkum longitudinální – (z lat. longitudinas, to z longitudo = délka) – typ opakovaného empirického výzkumu založený na dlouhodobém sledování výzkumného objektu při použití konstantní techniky a nezměněné hlavní výzk. tematice. Liší se tedy jak od prosté replikace, tak od panelového šetření. Cílem v.l. je zachycení změn v objektu, resp. jejich explikace. Proto kontakt s objektem by měl být intenzívní a stálý (měl by zůstat zachován i v intervalech mezi jednotlivými etapami sběru dat). V.l. vyžaduje mimořádně pečlivou metodol. i org. přípravu (zajištění reprezentativity, výběr vhodných výzk. technik, udržení stability souboru a jeho motivace po celé sledované období) a je značně náročný i materiálně.

longitudinal research recherche longitudinale Longitudinaluntersuchung ricerca longitudinale

Literatura: Munk, J.Buriánek, J.: Některé problémy sledování dynamiky sociálních jevů. Sociologický časopis, 1980, č. 2; viz též metodologie sociologická.

Jiří Buriánek