Objekt výzkumný

objekt výzkumný – obecně cokoli, co má být v intencích výzk. záměru a výzkumného programu zkoumáno, popsáno, vysvětleno. V s-gii je to vždy určitý sociální jev, většinou takový, který je význ., nový, vytváří problémovou situaci ve společnosti. Nedostatečná znalost důvodů výběru o.v. přináší nebezpečí, že s-gický výzkum bude samoúčelný a bude se zabývat pseudoproblémy. Vymezení o.v. je zákl., vstupním momentem s-gického výzkumu jakéhokoli typu. Často je velmi obtížné, vyžaduje hist. a systémový přístup. Spol. jevy nelze reálně studovat v celé jejich totalitě, v plné šíři jejich projevů a souvislostí. Postupuje se cestou redukce, vyčlenění některých stránek soc. reality, která má být o.v., čímž se přechází od objektu k předmětu výzkumu. O toto rozlišení lze ovšem vést spory. Navíc existují paradigmata, která uvažují výhradně jen v intencích subjekt – subjektového vztahu. V praxi empir. výzkumu se o.v. ztotožňuje s konkrétní populací, na níž se provádí šetření, o níž se má vypovídat (reálně se většinou zkoumají určité charakteristiky více nebo méně reprezentativního vzorku této populace). Rozlišení předmětu a objektu výzkumu má především smysl gnoseologický a je také otázkou validity.

object of research objet de recherche Gegenstand der Untersuchung oggetto di ricerca

Jiří Buriánek