Předmět výzkumu

předmět výzkumu – teor. reflexe výzkumného objektu, tzn. v s-gii zkoumaného sociálního jevu či problémové situace. Vymezení p.v. je založeno na myšlenkové redukci, vyčlenění podstatných, resp. z hlediska výzk. cíle význ., určujících stránek. Vymezení p.v. je vlastně identifikací příslušného soc. jevu, na jejíž přesnosti závisí validita výsledků zkoumání. Na p.v. se zaměřuje vlastní proces poznání. Vychází z něho vymezení tématu výzkumu a hlavních otázek a následně pak i proces operacionalizace a další výzkumné fáze.

object of research objet de recherche Gegenstand der Untersuchung oggetto di ricerca


Jiří Buriánek