Úkol výzkumný sociologický (MSgS)

úkol výzkumný sociologický (MSgS). Jednotně organizovaná činnost, jejímž cílem je vyšetřit, popsat, analyzovat a vykládat daný společenský jev nebo skupinu jevů na dané populaci.

Některé úkoly se skládají z jednotlivých akcí a jejich společné interpretace a zhodnocení. Jiné úkoly se skládají z několika úkolů, případně i z jejich společenské interpretace a vyhodnocení; v takovém případě lze říci, že úkol [math]A[/math] je podřazený úkolu [math]B[/math] a úkol [math]B[/math] nadřazený úkolu [math]A[/math].

Přemysl Pergler