Činnost společenská

činnost společenská viz činnost, funkcionalismus strukturální, chování