Šetření omnibusové

šetření omnibusové – (z fr. omnibus = povoz pro všechny, to z lat. omnis = všichni) – též omnibusový výzkum, zkráceně omnibus – provádí se v komerčním výzkumu trhu. Je to dotazníkový sběr informací, v němž jsou spojeny otázky několika dílčích zadavatelů, a tudíž není založen na jednotném projektovém záměru a společném výzk. tématu. Jeho smyslem je snížení nákladů pro jednotlivé účastníky tím, že se podílejí na celkové částce fixních nákladů společně. Proti této výhodě stojí ovšem metodol. problém dotazové situace, plynucí z obsahové heterogenity otázek.

omnibus research anquète omnibus Omnibusforschung ricerca omnibus

Jan Řehák