Šovinismus

šovinismus – (podle jména fr. vojáka Nicolase Chauvina, nacionalisty z fr. komedie La Cocarde tricolore, 1831) – ideologie, podle které loajalita vůči vlastnímu národu je neslučitelná s úctou vůči národům druhým. Š. je formou kolekt. agresivity racionalizované etnicky. Slouží ke zvyšování míry solidarity uvnitř nár. pospolitosti, a to zvl. v situacích, které jsou vnímány jako kritické. Vytváří tak vysoce nebezpečnou formu soc. mobilizace. Vyznačuje se naprostou absencí smyslu pro toleranci a není přístupný racionálním argumentům. Z pudové složky davového jednání činí ústřední princip polit. orientace. Má schopnost tranformovat soc. problémy do podoby etnických antagonismů, což bývá zneužíváno v zájmu potřeb nedemokr. mocenských elit. Jako forma kolekt. fanatismu působí š. coby vysoce účinný stimulátor zvl. v případech válečných konfliktů.

jingoism, chauvinism chauvinisme Chauvinismus sciovinismo

Jan Keller