„černá schránka“

„černá schránka“ – obecně systém, jehož vstupy a výstupy jsou známy, není však známa jeho vnitřní organizace. Do s-gie pronikl tento pojem z teorie modelů a modelování (zvl. kybernetického). Používá se v případech, kdy předmětem zkoumání je objekt (soc. jev, proces), jehož vnitřní struktura je mimo rámec zájmu výzkumníka, ať už pro nedostatek výchozích poznatků, nebo pro omezené metodol. možnosti (existující metody jsou většinou vhodné jen pro analýzu vstupů a výstupů), nebo pro specifika zadání výzk. úlohy. Zkoumat nějaký soc. objekt jako „č.s.“ znamená soustředit se na pravidla transformace vstupů a na výstupy bez hlubšího průniku do mechanismu těchto transformací. V procesu zkoumání „č.s.“ se ovšem stává, že ztrácí původní „čerň“ – výzkumníkovi se začíná objevovat její struktura. „Č.s.“ tedy může postupně „šednout“, až se může úplně vyjasnit do podoby „bílé schránky“.

„black box“ „boîte noire“ „schwarzer Kasten“ „scatola nera“

Fedor Gál