„haló-efekt“

„haló-efekt“ – psychol. mechanismus ovlivňující soc. percepci, spočívající v tom, že při výskytu nového nebo silného podnětu dochází k potlačení podnětů doprovázejících a ke generalizaci vjemu, bráníci adekvátní diferenciaci dalších podnětů. Při vnímání druhých osob to může vést k převládnutí prvního dojmu, bez relevantní zkušenosti (např. podle oblečení apod.). H.e. působí metodol. problémy zejm. při přímém pozorování, protože pozorovatel může podlehnout apriorní či první představě o zkoumané osobě (zejm. neuvědomovaným sympatiím nebo antipatiím). H.e. může ovšem podlehnout i respondent na základě nevhodného postupu tazatele při interview, prvních (nepříjemných či příjemných) otázek v dotazníku, nevhodné informace o s-gickém výzkumu jako takovém apod.

hallo-effect halo-effet hallo-Effekt efetto di alone

Jiří Buriánek