Chování aberantní

(přesměrováno z Aberant)

chování aberantní – (z lat. aberrace = odchýlit se) – jedna z forem deviantního chování (viz deviace sociální). Termín ch.a. se někdy používá jako synonymum delikventního chování, což však s-gicky není úplně přesné. Ch.a. označuje chování, které porušuje některou soc. normu nebo skupinu norem, avšak sama platnost, validita normy není aberantem zpochybňována. Aberant si je tedy vědom toho, že narušuje normu, která platí a jejíž platnost sám uznává. Ch.a. proto nelze úplně ztotožňovat ani s nonkonformním chováním, které se snaží upoutat pozornost na fakt narušení normy, případně poukazovat na její neplatnost či nelegitimnost, ani s chováním např. heretiků, kteří nechtějí měnit pouze některá pravidla nebo normy, ale zpochybňují samu základnu pravidel a norem. Podle R. K. Mertona poukazuje ch.a. na rozpor mezi kulturně předepsanými a přípustnými soc. aspiracemi a způsoby jejich uskutečňování. Rozlišení ch.a. od chování deviantního, delikventního, rebelantského a heretického poprvé navrhli R. K. Merton a R. A. Nisbet v r. 1961, v s-gické literatuře se však toto rozlišení nijak přísně nedodržuje, ačkoliv se jeví jako smysluplné a funkční.

aberrant behaviour comportement aberrant aberrantes Verhalten comportamento deviante

Literatura: Merton, R. K.Nisbet, R. A.: Contemporary Social Problems. New York 1961.

Miloslav Petrusek