Afiliace

afiliace – (z lat. afiliatio = příbuzenství) – též afiliance, doslova přijetí, odborně přátelské a akceptující otevřené soc. chování, které se navenek projevuje vyhledáváním přítomnosti druhých lidí, snahou po spolupráci a po verbálním i neverbálním soc. kontaktu, sociální komunikaci. Opakem a. je hostilita, která vyjadřuje v soc. chování nepřátelství, odmítání spolupráce a soc. kontaktů.

affiliation affiliation Affiliation affiliazione

Růžena Komárková