Akce výzkumná sociologická (MSgS)

akce výzkumná sociologická (MSgS). Časově a místně ohraničená a jednotně organizovaná činnost, která jednou určitou technikou sbírá informace na jednom určitém vzorku v jednom určitém časovém období (tj. trvale nebo jednorázově) a jednou určitou technikou nebo několika určitými technikami je vyhodnocuje, případně i interpretuje. Akce, užívající pouze kvalitativních technik, je akce kvalitativní; akce užívající pouze nebo také kvantitativních technik, je akce kvantitativní. Podle sběru informací se někdy také rozlišují akce dotazníkové, akce s rozhovory, s pozorováním atd.

Hlavní výzkumná akce (stručně hlavní výzkum) je výzkumná akce, na jejíchž výsledcích jsou z převážné části založeny výsledky celého úkolu.

Pilotáž (jinak: pilotní akce) je výzkumná akce, jejíž výsledky jsou v převážné části podkladem pro další akci a jež je provedena podstatně odlišnou technikou než tato další akce.

Předvýzkum je výzkumná akce, jejíž výsledky jsou v převážné části podkladem pro provedení další akce (např. hlavního výzkumu) a jež je provedena v podstatě stejnou technikou jako tato další akce.

Přemysl Pergler