Akumulace venální

akumulace venální – (z lat. venalis = prodejný) – způsob investování, který je jen pláštíkem pro obohacení mocných, kdy prostředky v soc. situaci všeob. korupce a prodejnosti plynou do centra polit. řízení. Ilustrována může být a.v. např. na osudu půjčky Zairu, která se prostřednictvím nesmyslných energetických projektů rozplynula v rukou evrop. dodavatelů a zairských odpovědných činitelů. Korupce se pak stává přímo smyslem fungování některých institucí. Obecně je a.v. spojena s komodifikací, tj. procesem, v němž se určité soc. statky, jako láska, právo, boží milost atd., stávají zbožím. Z lásky se stává prostituce, z práva korupce, z odpouštění hříchů prodávání odpustků. Venalita dělá z normativního jednání předmět trhu a původní fixace se stává předmětem konkurence. Zatlačení venality a s ní spojené komodifikace bylo v moderních záp. společnostech součástí civilizačního a modernizačního procesu a hist. bylo neseno spol.-morálními a náb.-morálními hnutími, jako jsou protestantská náboženství. Obdobný cíl sledují také některá fundamentalistická hnutí, jako např. islámský fundamentalismus v Íránu.

venal accumulation accumulation subornée venale Akkumulation

Literatura: Williams, J. C.: Zaire – l'épopée d'Inga. Chronique d'une prédation industrielle. Paris 1986.

Jiří Večerník
Ivo Bayer