Analýza implikačních struktur

analýza implikačních struktur – (z lat implicare = vplétat) – zkoumání vztahů mezi empir. jevy, založené na analýze čtyřpolních tabulek. A.i.s. má 2 varianty: silnou a slabou implikaci. Patří mezi postupy analýzy drah a kauzální analýzy.

analysis of implications analyse des structures d'implication Analyse implikativer Strukturen analisi delle implicazioni

Literatura: Boudon, R.: The Logic of Sociological Explanation. Harmondsworth 1974.

Jan Řehák