Analýza lineární dekompoziční

analýza lineární dekompoziční viz analýza dat explorační, analýza reziduí dekompoziční