Anarchie

anarchie – (z řec. anarchia = bezvládí) – v podstatě představa, model společnosti bez jakéhokoliv uspořádání a organizace, kde individuum má max. svobodu, kde není třeba podřizovat se normám, pravidlům, konvencím a zákonům, preferována je spontaneita, svobodná vůle. A. je radikálním odmítnutím zásahů jakékoliv moci včetně morálního nátlaku, který usměrňuje jednání individua. Pojem a. a jeho různé interpretace, event. metody uskutečňování a. jsou podstatnou součástí anarchistických teorií, jež vznikají v různých směrech a proudech hlásících se k anarchismu. V běžném použití je pojem a. synonymem pro dezorganizaci, chaos, bezzákonost, zhroucení jakéhokoliv pořádku a také pro neexistenci státní moci, zrušení státu.

anarchy anarchie Anarchie anarchia

Literatura: viz anarchismus.

Vladimír Čechák