Anekdotalismus

anekdotalismus – (z řec. anekdota, což je název pro „dosud nevydané historky“ o životě na císařském dvoře byzantského historika Prokopiuse ze 7. st.) – metodol. tendence zdůvodňovat s-gicky obsažná tvrzení nedostatečně ověřenými a validními údaji, popř. nepostačujícím množstvím údajů. Zejm. v dílech protosociologické povahy bývalo obvyklé dokládat klíčová tvrzení ilustrativním výběrem hist. příkladů, vesměs z klasických antických textů. Tento zvyk je rozšířen dosud, byť v poněkud jiných podobách. Většinou se a. hodnotí jako věd. nepřípustný. U některých kvalitativních metod, které se používají zejm. při fenomenologické prezentaci, je však považován za legitimní postup.

anecdotalism anecdotisation Anekdotalismus aneddotica

Literatura: Baertlet, F. C.Lingren, F. J.Thoutess, R. H. eds.: The Study of Society, Methods and Problems. London 1944.

Jiří Linhart