Angažovanost veřejná

(přesměrováno z Angažovanost občanská)

angažovanost veřejná – (z fr. engager = zavázat se, přimět, popř. engagé = zapojený) – termín používaný v bývalých social. zemích pro zapojení do tzv. veř. prospěšné činnosti, příp. pro zapojení aktivní, iniciativní. Někdy byla a.v. vztahována pouze k polit. činnostem, resp. k spol. aktivitám demonstrujícím pozitivní postoj k danému polit. zřízení. Nedoceňovány byly např. takové aktivity, jako práce s dětmi a mládeží, práce v zájmových organizacích vůbec, a aktivity, které měly charakter záliby, zábavnosti, mohly přinášet osobní užitek, vyplývaly z profese apod. Obecně lze a.v. chápat jako veř. zaujetí postoje k tzv. věcem veřejným, příp. implikující vnitřní zaujetí, silný zájem o daný problém či činnost, identifikaci s určitým veřejným zájmem. V tomto smyslu je blízkým pojmem občanská angažovanost (viz občan). Opakem a.v. je veř. pasivita, útěk do soukromí. Pojmy „političnost“ a „apolitičnost“ jsou významově užší než a.v. a veř. pasivita, i když se tyto dvě dimenze často zaměňují. Otázka angažovanosti se vyskytuje a je teor. reflektována i v oblasti umění a vědy (viz sociologie angažovaná).

public involvement engagement public öffentliches Beteiligtsein, öffentliche Partizipation Engagierung impegno pubblico

Alena Vodáková