Zájem veřejný

zájem veřejný – termín používaný v žurnalistice, politice, ale též v právu a jiných spol. vědách. Je v zásadě identický s pojmem společenský zájem, resp. celospolečenský zájem, aplikuje se však obvykle jen na ty dílčí případy, kdy se zájem společnosti dostává do rozporu s právy jednotlivce, zejm. s jeho právy vlastnickými. Z důvodu z.v. může být vyvlastněn pozemek, nemovitost, ale též omezena práva shromažďování apod. Za z.v. jsou obvykle vydávány též zásahy do oběhu kult. hodnot a statků, pokud např. ohrožují veř. mravnost, výchovu mladé generace, státní ideologii. Etymologicky je z.v. zájmem veřejnosti, avšak často jde spíše o zájem státní, podnikatelský apod.

public interest intérêt public öffentliches Interesse interesse pubblico

Jiří Linhart