Zájem společenský

zájem společenský – též zájem celospolečenský - pojmová konstrukce, jejíž funkcí je mobilizovat jednotlivce, skupiny, či části společnosti ve jménu společných cílů, popř. jménem těchto cílů omezit jejich dílčí zájmy a ambice. Je pravděpodobné, že prehistorie tohoto konstruktu souvisí s kmenovou solidaritou a později v antice se suverenitou obce. Bezprostředním předchůdcem moderního pojetí z.s. se však stala státní rezóna, tedy zájem státu povýšený nad zájmy stavovské, municipální, provinční apod. S emancipací občanské společnosti získává teprve tento nejvyšší zájem podobu z.s. Příznačné je, že se přenáší opět do oblasti státu a politiky, kde je používán v soupeření o ovládnutí státní moci či o udržení kontroly nad ní. Výzvy k respektování z.s. jsou adresovány polit. soupeřům, zatímco zájmy vlastní strany či skupiny jsou se z.s. identifikovány. Tento ideol. mechanismus funguje bez ohledu na změny konkrétních držitelů moci. V oblasti ekonomiky naproti tomu nadvláda z.s. podle téže ideologie uznávána není, přednost je dávána zájmům soukromým a předpokládá se, že jejich realizace bude též naplněním z.s. I když existence určitých z.s. se zdá být zřejmá, konkrétní interpretace jejich obsahu bývá funkcí zájmu jednotlivých skupin. Skutečné poselství postulovaných z.s. lze tedy zpravidla dešifrovat teprve analýzou zájmů těch, kdo o určitých z.s. hovoří.

social interest intérêt social gesellschaftliches Interesse interesse sociale

Jan Keller