Antropologie akční

antropologie akční – orientace rozvíjená v rámci aplikované antropologie od 70. l. 20. st., i když pojem zavedl do antropologie I. Tax už v r. 1951. Jejím zákl. metodol. požadavkem je řešení otázek sociokult. změny z perspektivy členů zkoumané soc. skupiny. Antropolog by měl svými vědomostmi sloužit především reálným potřebám zkoumané společnosti a ne zájmům zadavatele. Projekty změny by měly vycházet ze zájmů členů dané společnosti a antropologova účast by měla být omezena na jejich delikátní navrhování a konzultování. Vznik tohoto směru je bezprostřední reakcí na zneužívání aplikované antropologie k prosazení zájmů organizací a institucí. A.a. dosud nedokázala upevnit svoji pozici a její postuláty jsou často hodnoceny jako nereálné a utopické.

action anthropology anthropologie d'action Anthropologie der Aktion antropologia dell' azione

Literatura: Tax, I.: Action Anthropology. America Indigena, 1952, č. 12.

Václav Soukup