Camelot projekt

Camelot projekt – význ. projekt z počátku 60. l., který vznikl z iniciativy Special Operations Research Office am. armády a na němž se dnes již téměř učebnicově demonstruje možnost manipulativního zneužití s-gického vědění. Cílem projektu bylo získat prominentní am. i jiné vědce pro plánované výzkumy v Lat. Americe, zaměřené na: 1. vypracování procedur vzniku občanských válek v jednotlivých latinskoam. zemích; 2. tvorbu programů efektivního ovlivňování podmínek vzniku a průběhu možné občanské války; 3. přípravu a sběr informací pro potřeby vládních a vojenských orgánů těchto zemí. Po rozsáhlé diskusi a vášnivém odmítnutí projektu ze strany levicových, radikálních, ale i liberálních sociologů byl C.p. nakonec odmítnut také am. Kongresem.

Camelot project projet Camelot Camelot Projekt Camelot projekt

Literatura: Horowitz, I. L. ed.: The Rise and Fall of Project Camelot. Studies in the Relationship between Social Science and Practical Politics. London 1967.

Miloslav Petrusek