Cercle social

Cercle social – fr. výraz znamenající doslova Sociální kroužek, což byla organizace představitelů demokr. inteligence vedená N. de Bonnevillem a C. Fauchetem, který jako jeden z prvních kritizoval formální pojetí rovnosti zakotvené v zákonech a vyhlášeních fr. revoluce. Požadoval omezení velkých majetků, rovné rozdělení půdy a právo na práci pro všechny práceschopné občany. Na jeho kritiku navazovali tzv. zběsilí a další představitelé fr. utop. komunismu a utop. socialismu.

Circle social, Social Circle Cercle social Circle social Circolo sociale

Literatura: Dalin, V. M.: Babeuf und der „Cercle social“. Studien der Revolution. Berlin 1969.

Jiří Linhart