Charakteristiky kvantilové

charakteristiky kvantilové – statist. charakteristiky založené na uspořádané statistické řadě a na kvantilech. Kvantily jsou hodnoty, které oddělují určité procento dat na škále podle velikosti: [math]p[/math]-kvantil je hodnota, pod níž je [math]100p\%[/math] údajů a nad níž je [math]100(1-p)\%[/math] údajů statist. řady. Medián dělí řadu na 2 stejně velké části, tři kvartily dělí uspořádanou řadu na 4 stejně velké části (druhý kvartil je medián), obdobně tercily na 3, decily na 10, percentily na 100 částí. Z kvantilů lze odvodit také kvantilové rozpětí [math]= \, ([/math] poslední kvantil [math] - [/math] první kvantil [math])[/math], kvantilové odchylky [math]= \, ([/math] kvantilové rozpětí [math]/([/math] počet kvantilů [math]-1))[/math], míry šikmosti, míry korelace. Na ch.k. je založena explorační analýza dat J. W. Tukeyho.

quantil characteristics caractéristiques des quantiles Quantilcharakteristik caratteristiche dei quantili

Literatura: Anděl, J.: Matematická statistika. Praha 1978; Tukey, J. W.: Exploratory Data Analysis. Reading, Mass 1977.

Jan Řehák