Charakteristiky momentové

charakteristiky momentové – charakteristiky statistické řady vystupující jako číselné proměnné, které jsou založené na mocninách a součinech hodnot pozorování ([math]\Sigma x[/math], [math]\Sigma x^2[/math], [math]\Sigma x^3[/math], [math]\Sigma x^4[/math], [math]\Sigma xy[/math], …). K ch.m. patří klasické statistické míry jako průměr ([math]\bar{x} = \Sigma x/n[/math]), rozptyl ([math]\alpha^2=\Sigma ( x - \bar{x} )^2/n[/math]), šikmost ([math]\Sigma ( x - \bar{x} )^3/\alpha^3[/math]), špičatost ([math]\Sigma ( x - \bar{x} )^4/\alpha^4[/math]), kovariance ([math]\Sigma ( x - \bar{x} )( y - \bar{y} )/n[/math]), korelační koeficient.

moment characteristics caractéristiques des moments Momentancharakteristika caratteristiche dei momenti

Literatura: Anděl, J.: Matematická statistika. Praha 1978; Rao, C. R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha 1978.

Jan Řehák