Chování návykové

chování návykové – jeden z druhů či rysů chování, který vzniká častým opakováním jednoduché činnosti nebo řetězce činností vedoucích k vytvoření pohotovosti bezděčně vykonávat tyto činnosti, bez jejich regulace a kontroly v rovině vědomí. V běžném životě se vytváří celá řada automatizovaných reakcí, které lze souhrnně označit jako ch.n.. Předmětem spec. zájmu je např. ch.n. zákazníka ve výzkumu trhu. Vyskytuje se velmi často při nákupu předmětů denní potřeby. Výrazné prvky ch.n. najdeme v pracovní činnosti lidí – v tzv. rutinní práci, ale i v péči o vlastní zevnějšek, v některých aktivitách volného času, jako je každodenní sledování televize, pravidelné procházky, návštěvy restaurací apod. Ch.n. je chování funkční v tom smyslu, že šetří kapacitu vyšších psych. funkcí i možné nepříjemné pocity napětí, které doprovázejí rozhodovací procesy. Ovšem např. z hlediska zavádění nových druhů zboží na trh je ch.n. překážkou, kterou musí překovávat reklama a propagace. Obecně může být brzdou inovací. Často navazuje na postojové stereotypy. Psych. inklinace lidí k ch.n. je rozdílná, je posilována či oslabována mírou pravidelnosti určitých podnětů soc. prostředí i změněným výchovným usměrňováním. Ch.n. se zkoumá běžnými technikami s-gického výzkumu.

habitual behaviour comportement coutumier Gewohnheitsverhalten comportamento abitudinario

Literatura: viz chování, výzkum trhu.

Růžena Komárková