Civics

civics – (angl. občanská výchova) – zkratka pojmu „civil science“, což byl projekt občanské nauky, resp. občanské výchovy skotského urbanisty a sociologa P. Geddese, který měl shrnout poznatky ze s-gie, ekonomie, soc. dějin, demografie, etnografie, urbanismu a zeměpisu. Jednotícím prvkem byla myšlenka, že město a území, nikoliv tedy stát nebo izolovaný jednotlivec, jsou ohnisky soc. aktivit.

civics éducation civique bürgerlich educazione civica

Jiří Linhart