Děti ukryté

děti ukryté – překlad angl. pojmu hidden children – židovské děti zachráněné za 2. svět. války před smrtí tajným umístěním v křesťanských rodinách. Byl to jeden z používaných způsobů záchrany vedle ukrývání v klášterech, sirotčincích, nemocnicích apod. Pokusy o záchranu se lišily v čase, v jednotlivých zemích i regionech. Motivy lidí, kteří si k sobě brali židovské děti, byly různé. Většinou šlo o snahu pomoci, vyskytly se však i důvody zištné. Zachránci Židů se vystavovali velikému riziku. Když byly úkryty prozrazeny, stálo to děti i jejich zachránce často život. Někdy byly děti vychovávány, aniž věděly o svém původu, někdy jim to zachránci utajili i po válce a odmítli je vydat příbuzným. Děti, kterým rodiče zahynuli v koncentračních táborech, po válce zažívaly nová traumata. Na území bývalého Československa se d.u. vyskytovaly nejvíce na Slovensku. Ze s-gického hlediska je případ d.u. především velmi specif. a komplikovaným projevem lidské solidarity v mezní životní situaci. D.u. jsou kromě toho zvl. skupinou, která se posléze, v dospělém věku a v mírových podmínkách, integrovala a dnes organizuje různé akce, a to v jednotlivých zemích i na mezinár. úrovni. V r. 1991 se v New Yorku uskutečnilo první mezinár. setkání d.u., kterého se zúčastnilo 1600 osob z 28 zemí světa. Bezprostředním popudem k tomuto setkání byl dokumentární film M. Abramowitzové a E. Hoffenbergové s názvem As If It Were Yesterday (Jako by to bylo včera). Tento film je historií belg. židovské odbojové skupiny, která zachránila 4 tisíce dětí. Náplní skupin d.u. a účelem svět. setkání bylo mj. dokumentovat a zachovat pro současné i budoucí generace hrůznou hist. zkušenost, vyzvednout roli zachránců Židů, prozkoumat psychol. aspekty a důsledky ukrývání v dětství. Výsledkem tohoto svět. setkání bylo založení samostatné instituce Hidden Child Foundation se sídlem v New Yorku.

hidden children enfants cachés versteckte Kinder bambini nascosti

Gertruda Denská