Důvěra

důvěra – typ postoje a zároveň mezilidského vztahu, který vyvolává pocit jistoty plynoucí z přesvědčení, že partner komunikace (osoba, instituce) splní určitá očekávání. D. může mít racionální i iracionální základ, může být garantována normativně i čistě emocionálně, může být krátkodobou záležitostí i trvalým vztahem. Je jedním ze zákl. požadavků soc. soužití v každé společnosti. Podle N. Luhmanna je předpokladem hladkého průběhu komunikace ve funkcionálně diferencované moderní společnosti, zjednodušuje řešení situací redukcí jejich komplexity. Luhmann srovnává nutnost d. ve spolehlivost určitých povolání (vykonávaných podle daných předpisů) s přirozenou nedůvěrou v interpersonálních vztazích, např. v primárních skupinách. Ve „vyspělých“, diferencovanějších společnostech musí jedinci důvěřovat ve spolehlivost institucí, rolí apod. Tato d. je již rutinní, i když nemůže být vynucena ani normativně předepsána. Narůstání d. je považováno za předpoklad rozvoje soc. systémů.

confidence, trust confiance Vertrauen fiducia

Literatura: Blau, P. M.: Exchange and Power in Social Life. New York 1964; Luhmann, N.: Soziale Systeme. Frankfurt a.M. 1984; Schottlander, R.: Theorie des Vertrauens. Berlin 1957.

Ivan Mucha