Data primární

data primární – elementární empir. informace, nejčastěji údaje o jednotlivých jednotkách zkoumaného souboru. Většinou mají podobu matice dat nebo systémového souboru. Jejich podstatnou charakteristikou je skutečnost, že zatím nebyly podrobeny kromě čištění žádné transformaci, žádnému analytickému zpracování. Jde o víceméně bezprostřední empir. odraz (snímek) skutečnosti. Každý další krok včetně výpočtu souhrnných charakteristik může být zatížen chybami, redukcí nebo zkreslením v důsledku volby nevhodného algoritmu, chybami výpočetními nebo interpretačními. Např. zpracované tabulky se považují většinou již za data sekundární, což platí i o dalších formách prezentace dat, jako jsou grafy a různé empir. generalizace. Obdobně lze u kvalitativních přístupů uvažovat o primárních informacích (údajích), což jsou bezprostřední záznamy (tzv. memos), jež se potom dále zpracovávají. V důsledku rozvoje databankových technologií se otevírají prostory pro nové, intenzivnější využití kumulovaných d.p. pomocí

primary data données primaires primäre Daten dati primari

Literatura: Buriánek, J.: K pojetí sekundární analýzy. Sociologický časopis, 1988, č. 1.

Jiří Buriánek