Demografie regionální

demografie regionální – (z lat. regio = hranice, svět. strana, kraj) – součást demografie zabývající se studiem demogr. procesů z hlediska regionálních podobností a rozdílů. Její zaměření i metody se liší podle toho, zda jsou regiony vymezeny v rámci jednoho státu nebo jsou tvořeny skupinou států, zda jsou homogenní nebo komplexní (viz komplexita), zda se jedná o administrativní jednotky (viz regionalizace) apod. D.r. úzce souvisí s geografií obyvatelstva a její výsledky mohou být využity mj. též v regionální geografii, regionální sociologii, příp. v s-gii lidských sídel.

regional demography démographie régionale Regionaldemographie demografia regionale

Literatura: viz demografie.

Zdeněk Pavlík