Disparita

disparita – (z lat. disparatus = nestejnoměrný) – v ekonomii se tento pojem používá k vyjádření nepoměru mezi vnitřní a vnější kupní silou měny, nerovnosti v platebních a cenových podmínkách. Pojem d. je velmi často používán v zemědělství jako výraz nepoměru mezi cenami zem. a prům. produktů (tj. cenová d.) a mezi odměnami v zemědělství a průmyslu (mzdová d.). Současně se hovoří o d. životních a pracovních podmínek v zemědělství a na venkově, což je otázka pro sociologii zemědělství a sociologii venkova. Analogicky se hovoří o d. mezi těžkým průmyslem a obchodem apod.

disparity disparité Disparität disparità

Zdeněk Lamser