Ekvilibrium přerušované

ekvilibrium přerušované – (z lat. aequilibrium = rovnováha) – vývojová teorie oponující Darwinovu gradualismu, kterou formulovali pro přír. vědy Niles Eldredge a Stephen J. Gould. Tvrdí, že druhová posloupnost po většinu doby trvání druhu existuje zásadně ve statické formě (ekvilibriu). Nové druhy se objevují náhle, prostřednictvím nečekaných zvratů a změn, během nichž (podobně jako podle Darwina) o přežití rozhoduje selektivní mechanismus prostředí. Podobné teorie byly formulovány i pro oblast spol. věd, např. T. S. Kuhnem (rozdíl mezi normální vědou a věd. revolucí), W. Abernathym a J. Utterbackem pro radikální a evoluční inovace v průmyslu, D. Millerem a P. Friesenem jako model setrvačnosti a změny v adaptabiltitě organizací a D. J. Levinsonem pro vývoj lidské psychiky jako procesu alternací mezi stabilitou a obdobím změn. V přír. vědách jsou kromě toho známy práce laureáta Nobelovy ceny I. Prigogina o řádu, chaosu a změně v „samoorganizujících se systémech“ a E. Laszlóa o nerovnovážné termodynamice. Inovace a změny jsou charakterizovány jako: 1. externě vynucené, tj. jako reakce na změny ve vnějším (nepříznivém) prostředí; 2. sekvenční, kdy radikální změny a inovace mají tendenci jít proti jiným typům změn (např. postupným, evolučním). Jinými slovy různé typy změn jsou v této teorii nekompatibilní a spol. útvary v průběhu svých životních cyklů přecházejí od období radikálních změn, charakteristických pro období „mladosti“, ke změnám přírůstkovým, obvyklejším v obdobích „dospělosti“. Rozličné formy změn jsou chápány jako oddělené složky vzájemně se vylučujících, sekvenčních etap vývojového procesu spol. útvaru. Ekvilibrium je preferovaný stav konvergence k dominantnímu typu uspořádání s predikovatelnými výsledky. Spol. útvary se v průběhu svého zrání stále více identifikují se stabilitou a brání se radikálním změnám, na které nazírají jako na deviace.

punctuated equilibria équilibre discontinu, intermittent unterbrockenes Gleichgewicht equilibrio punteggiato

Literatura: Abernathy, W.Utterback, J.: Patterns of Industrial Innovation. In: Tushman, M.Moore, W. eds.: Readings in the Management Innovation. Boston, MA 1982; Eldredge, N.Gould, S. J.: Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism. In: Schopf, T. J. ed.: Models in Paleobiology. San Francisco, CA 1972; Kuhn, T. S.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, IL 1970; Laszló, E.: Technology and Social Change: An Approach from Nonequilibrium Systems Theory. Technological Forecasting and Social Change, 29, 1986; Miller, D.Friesen, P.: Organizations: A Quantum view. Englewood Cliffs, NJ 1984; Prigogine, I.Stengers, I.: Order out of Chaos: Man's Dialogue with Nature. New York, NY 1984.

Michal Čakrt