Ekvilibrium sociální

ekvilibrium sociální viz homeostáze, rovnováha sociální