Epocha

epocha – (z řec. epoché = bod obratu hvězd, to od epechó = zadržuji) – též „historická epocha“ – úsek dějin vyčleněný v určité periodizaci dějin, který má svoji kalendářní, dynastickou, polit., ideovou, náb., soc. či jinou jednotu. E. tvoří zákl. strukturní jednotku periodizací dějin, které se pak člení do fází, úseků či etap, period. Užívání všech těchto termínů není ustálené (termín „perioda“ se např. někdy užívá jako synonymum termínu e.). Často se e. dále člení do 3 vývojových fází: rané, vrcholné a pozdní (např. u středověku). Termín e. je však také možné použít jako název přechodu mezi jednotlivými ucelenými dějinnými úseky. V tom případě se pak blíží svému původnímu významu „hranice“, „meze“.

epoch époque Epoche epoca

Literatura: Husa, V.: Epochy českých dějin. Praha 1949; Einführung in das Studium der Geschichte. Berlin 1986.

Zdeněk Beneš