Experiment metodologický

experiment metodologický – spec. druh experimentu, v němž se nezávisle proměnnou stává určitá metoda nebo technika. E.m. je obvykle založen na porovnání různých technik získávání (méně často zpracování) dat s cílem nalézt optimální způsob pro určité podmínky. Zpravidla e.m. zahrnuje i ověření validity a reliability použitých technik. Za e.m. je možno považovat i první zkoušení nově vytvořené techniky, kdy se zjišťuje především její zvládnutelnost a reakce na ni ve výzk. terénu. Prvky e.m. obsahuje i běžná pilotáž. V e.m. mohou být postupně aplikovány různé techniky na jednu a tutéž skupinu lidí nebo může být srovnávána tzv. experimentální skupina s tzv. kontrolní skupinou.

methodological experiment expérience méthodologique metodologisches Experiment esperimento metodologico

Literatura: viz experiment, metody sociologické.

Jiří Buriánek