Farnost

farnost – (z lat. parochia, resp. řec paroikia, něm. Pfarre) – nejmenší církevně správní a administrativní jednotka s kostelem (chrámem, modlitebnou) a církevním personálem a zároveň společností věřících, kteří se shromažďují k bohoslužbám. V čele f. je u římskokatolické církve farář, jemuž může být podřízeno i několik kaplanů. V případě poklesu počtu věřících je možno některé f. spojovat a spravovat souběžně. U pravoslavné církve je v čele f. církevní rada. Představenstvem evangelického farního sboru je staršovstvo (presbyterium) a farář je jeho členem se zvl. postavením (není nutně předsedou). F. jako specif. soc. institucí a zároveň komunitou se zabývá sociologie farnosti.

parish, parochial district paroisse Pfarrbezirk parrocchia

Ludmila Kašparová