Femokracie

femokracie – (z lat. femina = žena; řec. kratos = vláda) – státní aparát s velkým podílem žen a mužů sebedeklarovaných jako stoupenci feminismu, kteří pracují na místech vysloveně pro ně vytvořených, a to za tím účelem, aby prospívali ženám. Femokratka je tedy feministická byrokratka (femokrat je feministický byrokrat). Pojem f. vznikl v Austrálii, jeho používání se rozšířilo i do dalších zemí. Existují 2 kontrastní modely f.: „misionářský“ a „mandarinský“. První je založen na veř. obhajobě zájmů žen, druhý na přizpůsobení tradičních byrokratických struktur a způsobů práce feministické filozofii. Míra skutečného vlivu femokratek a femokratů na vládní politiku týkající se žen a to, jak kvalitně f. reprezentuje zájmy žen, je např. v dnešní Austrálii předmětem souvislé debaty.

femocracy femocratie Femokratie femocrazia

Literatura: Eisenstein, H.: Femocrats, Official Feminism and the Uses of Power. In: Watson, S. ed.: Playing the State. Australian Feminist Interventions. Sydney 1990; Summers, A.: Mandarins or Missionaries: Women in the Federal Bureaucracy. In: Grieve, N.Burns, A. eds.: Australian Women: New Feminist Perspectives. Melbourne 1986; Yetman, A.: Bureaucrats, Technocrats, Femocrats. Essays on the Contemporary Australian State. Sydney 1990.

Alena Heitlingerová