Garantismus

garantismus – (z fr. garantir = zaručovat, ochránit, zajišťovat) – podle F. M. Ch. Fouriera poslední fáze industriálního stupně vývoje společnosti, která je charakterizována jako umění obohacovat národy způsobem, který přináší bohatství i jejich vládám, a dávat všem, aniž je kdo oloupen. Předpokladem g. byl vznik falang, v nichž efektivnost individ. práce byla násobena součinností a sdružováním. V podmínkách g. je každému zajištěno životní minimum a práce se stává hrou. V idejích g. se poprvé objevila myšlenka nižší přípravné fáze social. společnosti (u Fouriera společnosti „societální“).

guaranteeism garantisme Garantismus garantismo

Literatura: viz fourierismus.

Jiří Linhart