Gradualismus

gradualismus – (z lat. graduare = odstupňovat, od gradus = krok) – reformistická představa soc. rozvoje a pokroku založená na myšlence kontinuity, pozvolných, vývojových změn a odmítnutí revolucí. Je to jedna z forem meliorismu, rozpracovávaná především fabiánci (viz socialismus fabiánský). Soc. rozvoj je v g. modelován podle představy vývoje v přírodě, která údajně nezná náhlé vývojové skoky (podle lat. přísloví natura non fecit saltus = příroda nečiní skoků).

gradualism gradualisme Gradualismus gradualismo

Literatura: viz socialismus fabiánský.

Jiří Linhart