Hřích dědičný

hřích dědičný viz hřích, poslušnost