Heterogamie

heterogamie – (z řec heteros = jiný a gamos = sňatek) – termín převzatý z biologie, kde znamená spojení mezi dvěma pohlavními buňkami různých jedinců. V soc. oblasti představuje h. soužití nebo sexuální vztah mezi jedinci odlišného pohlaví.

heterogamy hétérogamie Heterogamie eterogamia

Zdeněk Justoň