Hodnota extrémní

hodnota extrémní – též hodnota odlehlá, odchýlená, vzdálená – ve statist. analýze dat je to hodnota netypická pro statist. řadu, resp. pro daný soubor dat; je nepřirozeně vzdálená a odchylená od ostatních dat souboru a její výskyt již nelze vysvětlit přirozeně působením náhodných faktorů v rámci souboru. H.e. se identifikuje pomocí specif. testů pro odlehlá pozorování, pomocí Tukeyho explorační analýzy dat. U vícerozměrných souborů používáme pro odhalení netypických pozorování (případů) seskupovací analýzu, spec. metody v regresní analýze, analýzu faktorů v tabulkách (viz dekompoziční analýza reziduí neboli LINDA) apod. Často se pro tento účel používají grafické metody.

extreme value valeur extrème Extremwert valore estremo

Jan Řehák