Homogamie

homogamie – (z lat. homo = člověk; řec. gamos = sňatek) – termín převzatý z biologie, kde znamená kopulaci uvnitř polymorfního druhu, při které samec vyhledává pouze ty samice, jež se mu podobají. V soc. oblasti se h. označuje soužití nebo sexuální vztah mezi jedinci téhož pohlaví.

homogamy homogamie Homogamie omogamia

Zdeněk Justoň