Hra nenulová

hra nenulová viz hry experimentální, spolupráce